Flaggsaker

Forbundets formål er å samle utøvere av massasje i Norge i et uavhengig forbund for å ivareta deres faglige, økonomiske og sosiale interesser ved å:
- arrangere kurs.
- legge til rette for god kommunikasjon mellom medlemmene.
- arbeide for å gjøre massasje mer kjent og anerkjent hos befolkning og myndigheter.
- samarbeide med andre organisasjoner med samme eller lignende formål.


Organisering
Norges Massasjeforbund (NMF) er utøverorganisasjonen for klassiske massører i Norge. Organisasjonen ble stiftet i 1995, og har pr. 17.09.2012 720 medlemmer. 
 

Samarbeid mellom forbundet og godkjente skoler
NMF og skolene som tilfredsstiller våre krav til utdanningstilbud og fagkrav, arbeider sammen i Norsk Bransjeråd for Massasje. Vi ønsker å kvalitetssikre utdanning og yrkesvirksomhet, og beskytte bransjens seriøsitet.  Medlemmene forplikter seg til å følge Bransjerådets krav til utdanningstilbud innen klassisk massasje. I tillegg til NMF sitter skolene IFH, Axelsons, Balanz og Massasje og Terapiskolen i Bransjerådet.

Samarbeid med andre alternative behandlerorganisasjoner
NMF deltar aktivt i Sammenslutningen av alternative behandlerorganisasjoner (SABORG) der bransjen i felleskap arbeider med saker som Registerordningen, MVA-fritak, fagkrav, vedtekter, forsikringsordninger, felles klageordning mv.  SABORG fyller en viktig rolle som bransjens talerør overfor myndighetene. SABORG har mottatt støtte fra myndighetene i en startfase, videre drift er avhengig av større bidrag fra medlemsorganisasjonene.

Offentlig godkjent utdanning!
Det norske utdanningslovverket tillater nå korte yrkesrettede utdanninger utenfor det autoriserte helsevesen å søke offentlig godkjenning som fag-, eller høyskole.  Det er NOKUT, - Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen som vurderer søknader. Utdanning i Soneterapi i regi av skolen IFH ble det første studietilbudet innen alternativ behandling som er godkjent etter lov om fagskoleutdanning av 2003. At en utdanning er godkjent av NOKUT er et av hovedkriteriene for at det kan søkes om lån fra Statens Lånekasse for utdanning. Det er imidlertid ingen automatikk i at statens lånekasse godkjenner utdanningstilbudet som NOKUT har godkjent, med hensyn til studenters mulighet for å søke lån og stipend. At utdanning er offentlig godkjent er en forutsetning for å autorisere nye helsepersonellgrupper. Godkjenning av utdanning er imidlertid bare en av flere forutsetninger for autorisasjon, og fører ikke uten videre til autorisasjon.

NMF anbefaler skolene i Norge å søke NOKUT-godkjenning. 

Helsedirektoratet har godkjent NMF
I mars 2008 godkjente Helsedirektoratet NMF som behandlerorganisasjon for klassiske massører.

Det innebærer at vedtekter, fagkrav, etiske regler, klageordning mv tilfredsstiller myndighetenes krav. Våre medlemmer kan registrere seg i den frivillige registerordning for alternativ behandling, og vil gjennom slik registrering være sikret et varig fritak for merverdiavgift. 

Skattefritak for klassisk massasje på bedrifter
I mars 2007 ble det etter en stor Nyhetsreportasje på Norsk TV2 med ett av NMF’s medlemmer foretatt en presisering av forståelsen av gjeldende regelverk fra Finansdepartementets side. Denne presisering gjorde det klart at massasje gitt til ansatte på bedrifter, og som er rettet inn mot å forebygge og behandle arbeidsrelaterte belastningslidelser, ikke skal skattlegges verken den ansatte eller bedriften.  Skattemessig er dermed vår behandlingsform sidestilt med øvrig bedriftshelsetjenestetilbud.

Se brev til Stortinget med svar her

Har du forslag som kan gjøre artikkelen bedre?

Ta kontakt med oss på epost alfakrøll massasjeforbundet.no  << Tilbake