Om Norges Massasjeforbund

Om Norges Massasjeforbund

Hjem -> Om Norges Massasjeforbund

 

 Flaggsaker 

 Vedtekter 

 Etiske regler         


 

Virkefelt i Norges Massasjeforbund

Norges Massasjeforbund (NMF) arbeider for økt kunnskap om, og utbredelse av klassisk massasje i Norge og Norden

NMF er et frittstående forbund for utøvere av helserettet klassisk massasje. Forbundet verner om bransjens seriøsitet bl.a. gjennom å kvalitetssikre medlemmer og skoler, samt motivere til videre studier og faglig utvikling.

Virkefelt i Norges Massasjeforbund:

  • videreutvikling av utdanninger
  • medlemsfordeler
  • markedsføring
  • helsepolitikk
  • nordisk samarbeid

De nordiske landenes forbund innen klassisk massasje samarbeider for en felles utdanningsstandard i Norden og har jevnlig møter.

Et av samarbeidsprosjektene er en felles Nordisk "Massasjens dag". Massasjens dag arrangeres 12. mai hvert år. Alle de nordiske forbundene oppfordrer sine medlemmer til å lage oppmerksomhet rundt massasje denne dagen med stands, "åpen klinikk", gratis prøvetimer, innslag i lokale media osv.

 

Massasjens dag


NMF er tilsluttet følgende organer/organisasjoner:

-  SABORG (Sammenslutning av alternative behandlingsorganisasjoner)
-  Norsk Bransjeråd for massasje
-  Nordisk Bransjeråd for massasje 

Målsetningen er at bransjerådene skal virke rådgivende for å samordne utdannelser, forskning og arbeide aktivt mot EU i komplementærmedisinske saker.

Har du forslag som kan gjøre artikkelen bedre?

Ta kontakt med oss på epost@massasjeforbundet.no