Norges Massasjeforbund presenterer klassisk massasje

Se også vår brosjyre


les mer

Bedriftsmassasje - lønnsom behandling

Flere og flere arbeidsgivere tilbyr sine ansatte massasje på arbeidsplassen. Ensidig arbeidstilling kan forårsake muskelspenninger  hos arbeidstakerne.
 
Vi skal bl.a se nærmere på hvilke plager som oppstår og hvordan de kan reduseres. Hvorfor ordningen er lønnsom for arbeidsgivere og årsaken til at nettopp denne behandlingsformen benyttes ute på bedrifter.

les mer

Massasje og spenningshodepine

Kan massasje redusere omfanget av spenningshodepine? Undersøkelser antyder at massasje kan være medikamentfri metode for å dempe smerteopplevelsen og redusere frekvensen og varighet på anfallene.

Spenningshodepine kalles også tensjonshodepine, og er en vanlig plage. Ifølge Norges Migreneforbund opplever nesten 80 % av befolkningen spenningshodepine en eller flere ganger i livet.


les mer

Flere nyheter